10. školní týden (5.11. - 9.11.)

02.11.2018 16:04

ČESKÝ JAZYK

  • slabiky PA, PE, PO, vyvození písmene U,u, dolní kličky
  • ŽA str. 36 - 39
  • MAŠINKA str. 41
  • PÍSANKA str. 21

MATEMATIKA

  • sčítání do 5, slovní úlohy, psaní číslice 0, počítání s nulou
  • PS str. 38 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Podzim na poli, Stromy na podzim
  • PS str. 17, 18

—————

Zpět