11. školní týden (12.11. - 16.11.)

09.11.2018 15:04

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičování U,u, slabiky, slova, vyvození I,i, horní kličky
  • ŽA str. 39 - 42
  • MAŠINKA str. 32, 40
  • PÍSANKA str. 20

MATEMATIKA

  • Příklady se zaměněným pořadím čísel, odčítání
  • PS str. 42 - 45

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Podzim - opakování, Moje rodina
  • PS 19, 20

—————

Zpět