12. školní týden (19.11. - 23.11.)

18.11.2018 20:43

ČESKÝ JAZYK

  • Procvičení I,i, slabiky, slova, věty, psací l,e
  • ŽA str. 43 - 45
  • PÍSANKA 2. díl - str 1,2 - písmena l, e

MATEMATIKA

  • Odčítání, dočítání
  • PS str. 46 - 49

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Máme miminko, V rodině
  • PS str. 21 - 23

—————

Zpět