15. školní týden (10.12. - 14.12.)

07.12.2018 23:10

ČESKÝ JAZYK

  • písmena M,m,L,l - slabiky, slova, věty
  • SLABIKÁŘ str. 4 - 5
  • PÍS str. 5 - 6

MATEMATIKA

  • číslo 6, počítání do 6, porovnávání
  • PS str. 55 - 58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Zimní počasí, Slavíme Mikuláše
  • PS str. 30 - 31

—————

Zpět