20. školní týden (14.1. - 18.1.)

11.01.2019 16:23

ČESKÝ JAZYK

  • písmeno T,t, psací m
  • SLABIKÁŘ str. 8 - 10
  • PÍSANKA str. 8 - 9

MATEMATIKA

  • číslice 7, porovnávání, rozklady, sčítání
  • PS str. 63 - 66

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Zimní radovánky
  • PS str. 34, 35

—————

Zpět