39. školní týden (27.5. - 31.6.)

26.05.2019 19:53

ČESKÝ JAZYK

  • písmeno Ff, psací čČbB
  • SLABIKÁŘ str. 78 - 81
  • PÍSANKA str. 10 - 14

MATEMATIKA

  • počítání do 20
  • PS str. 67 - 70

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Co lidé umí, Lidé si vyrobili pomocníky
  • PS str. 68 - 69

—————

Zpět