8. školní týden (22.10. - 26.10.)

21.10.2018 19:06

ČESKÝ JAZYK

  • písmeno O,o, slabiky mo, lo, so, horní a spodní oblouk
  • ŽA str. 30 - 33
  • MAŠINKA str. 47, 48
  • PÍSANKA str. 14, 17, 18

MATEMATIKA

  • psaní číslice 5, sčítání do 5, číselný rozklad
  • PS 32 - 35

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Podzim v sadu, Podzim na zahradě
  • PS 15, 16

—————

Zpět