Učivo v 33. školním týdnu (11.4. - 15.4.)

10.04.2016 17:33

ČESKÝ JAZYK

  • slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě
  • UČ 117-120
  • SU 89 - 92
  • PS 26
  • PÍS 20 - 21

MATEMATIKA 

  • příprava násobení, násobky dvou
  • PS 35 - 39

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Jaro, Květiny na jaře, Stromy na jaře
  • UČ 46 - 47
  • PS 58 - 59

—————

Zpět