Učivo v 34. školním týdnu (18.4. - 22.4.)

17.04.2016 15:18

ČESKÝ JAZYK

  • slova se slabikami bě, pě, vě, mě
  • U4 119-127
  • SU 89-94
  • PS 27
  • PÍS 21, 22

MATEMATIKA

  • násobky dvou, příprava na dělení
  • PS 39-42

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • hospodářská zvířata
  • UČ 52, 53
  • PS 60, 61

—————

Zpět