Učivo v 35. školním týdnu (25.4. - 30.4.)

24.04.2016 14:38

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky na konci slov (b/p)
  • UČ 129-132
  • SU 96
  • PS 28
  • PÍS 22, 23

MATEMATIKA

  • dělení dvěma
  • PS 42-46

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • hospodářská zvířata
  • UČ 52, 53
  • PS 60, 61

—————

Zpět