Učivo v 35. školním týdnu (30.4. - 4.5.)

29.04.2018 20:46

ČESKÝ JAZYK

  • bě, pě, vě, mě - procvičování
  • UČ 125 - 128
  • PS 28/8
  • PÍS 22

MATEMATIKA

  • dělení dvěma
  • PS 45 - 47

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • UČ 47

—————

Zpět