Učivo v 36. školním týdnu (2.5.-6.5.)

01.05.2016 21:36

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky d/t, ď/ť
  • UČ 132-134
  • SU 97, 98
  • PS 29
  • PÍS 23, 24

MATEMATIKA

  • násobení a dělení dvěma
  • PS 46-49

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • domácí ptáci
  • UČ 54, 55
  • PS 61, 62

—————

Zpět