Učivo v 36. školním týdnu (7.5. - 11.5.)

08.05.2018 20:14

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky
  • UČ 129 - 132
  • PS 28
  • PÍS 22

MATEMATIKA

  • dělení po částech, násobky 3
  • PS 48 - 50

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • ptáci a jejich hnízda
  • UČ 51

—————

Zpět