Učivo v 37. školním týdnu (14.5. - 18.5.)

12.05.2018 23:49

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky
  • UČ 133 - 136
  • PS 29
  • PÍS 23 - 24

MATEMATIKA

  • násobky tří
  • PS 50 - 54

ČLOVĚK AJEHO SVĚT

  • hospodářská zvířata a jejich mláďata
  • UČ 52 - 53

—————

Zpět