Učivo v 37. školním týdnu (9.5. - 13.5.)

08.05.2016 20:00

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky v/f, z/s, ž/š
  • UČ 135-136
  • SU 100-101
  • PS 30
  • PÍS 25, 26

MATEMATIKA

  • násobky tří, měření délky úsečky
  • PS 50-53, 76

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • domácí ptáci
  • UČ 54, 55
  • PS 62

—————

Zpět