Učivo v 38. školním týdnu (21.5. - 25.5.)

20.05.2018 21:22

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky
  • UČ 136 - 139
  • PS 30 - 31
  • PÍS 25

MATEMATIKA

  • násobky 4
  • PS 54 - 58

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Domácí ptáci, opakování
  • UČ 54 - 55

—————

Zpět