Učivo v 39. školním týdnu (23.5. - 27.5.)

22.05.2016 21:22

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky - procvičování
  • UČ 140 - 142
  • PS 32 - 33
  • PÍS 29, 30

MATEMATIKA

  • násobení a dělení dvěma a třemi - procvičování, G - měření délky
  • PS 78
  • pracovní listy

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • domácí zvířata chovaná pro radost
  • UČ 28, 29
  • PS 29

—————

Zpět