Učivo ve 31. školním týdnu (2.4. - 6.4.)

02.04.2018 15:44

ČESKÝ JAZYK

  • písmeno ě, skupiny dě, tě, ně
  • UČ 115 - 117
  • PS 25
  • PÍS 16 - 17

MATEMATIKA

  • počítání do 100 s přechodem přes desítku
  • PS 31 - 34

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Kalendář, Části dne
  • UČ 43 - 44

—————

Zpět