Učivo ve 32. školním týdnu (9.4. - 13.4.)

08.04.2018 14:50

ČESKÝ JAZYK

  • skupiny dě, tě, ně
  • UČ 117 - 119
  • PS 26
  • PÍS 17 - 18

MATEMATIKA

  • příprava na násobení, násobky dvou
  • PS 35  - 38

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Svět se mění
  • UČ 45

—————

Zpět