Učivo ve 33. školním týdnu (16.4. - 20.4.)

15.04.2018 22:56

ČESKÝ JAZYK

  • skupiny bě, pě, vě
  • UČ 119 - 121
  • PS 27
  • PÍS 19 - 20

MATEMATIKA

  • násobení dvěma
  • PS 38 - 41

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • kalendář, části dne - opakování

—————

Zpět