Učivo ve 34. školním týdnu (23.4. - 27.4.)

22.04.2018 17:37

ČESKÝ JAZYK

  • skupiny bě, pě, vě, mě
  • UČ 121 - 123
  • PS 27
  • PÍS 21 - 23

MATEMATIKA

  • násobení dvěma, příprava na dělení
  • PS 42 - 45

ČLOVĚK AJEHO SVĚT

  • Jaro, květiny na jaře
  • UČ 46

—————

Zpět