Učivo ve 40. školním týdnu (30.5. - 3.6.)

29.05.2016 21:13

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky (procvičování a opakování)
  • pracovní listy
  • PS 33, 34
  • PÍS 31

MATEMATIKA

  • násobky čtyř, G - měření délky
  • PS 56-59, 78-79

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • V létě
  • UČ 56, 57
  • PS 66

—————

Zpět