Učivo ve 40. školním týdnu (4.6. - 8.6.)

03.06.2018 22:43

ČESKÝ JAZYK

  • věta jednoduchá a souvětí
  • UČ 143 - 145
  • PS 32 - 35
  • PÍS 27 - 28

MATEMATIKA

  • násobky pěti
  • PS 60 - 64

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Léto
  • UČ 56 - 57

—————

Zpět