Učivo ve 41. školním týdnu (6.6. - 10.6.)

05.06.2016 15:41

ČESKÝ JAZYK

  • věta jednoduchá a souvětí
  • UČ 143-146
  • PS 35-36

MATEMATIKA

  • násobky pěti, G - trujúhelník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
  • PS 60-63, 80-81

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • U vody
  • UČ 57
  • PS 67
  •  

—————

Zpět