Organizace

ROZVRH HODIN

 

1.A

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M ČJ ČJ  

ÚT

ČJ

M ČJS ČJ  

ST

ČJ

M Vv Vv  

ČT

ČJ ČJ Tv Tv ČSP

ČJ M ČJS Hv  

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)   

Vyučovací hodiny se mohou přesouvat podle aktuálních potřeb žáků a výuky. Neměnné je vyučování Tv, Vv, ČSP a Hv.

 

KDO NÁS UČÍ?

Třídní učitelka:     Mgr. Radka Řeháková (vyučuje ČJ, M, ČJS, HV)

Učitelé:                  Vv - Eva Jansová
                               Tv - Mgr. Jana Hájková
                               ČSP - Mgr. Veronika Prouzová
ZVONĚNÍ

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

 

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

podzimní               pondělí 29.10. a úterý 30.10.2018

vánoční                 sobota 22.12.2018 - středa 2.1.2019            

pololetní                pátek 1.2.2019

jarní                        pondělí 4.2. - pátek 8.2.2019

velikonoční            čtvrtek 18.4.2019

hlavní                      sobota 29.6. - neděle 1.9.2019