Organizace

ROZVRH HODIN

 

2.A

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

M ČJ
ČSP
ČJ
ČSP
 

ÚT

ČJ

M ČJ ČJS HV

ST

ČJ
TV

M
TV
ČJ
TV
M
TV
 

ČT

ČJ
VV
M
VV
ČJ
VV
M
VV
ČJS

ČJ M ČJ ČJ  

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)   

Vyučovací hodiny se mohou přesouvat podle aktuálních potřeb žáků a výuky. 

 

KDO NÁS UČÍ?

Třídní učitelka:     Mgr. Radka Řeháková (vyučuje ČJ, M, HV)

Učitelé:                  VV   - Eva Jansová
                               ČSP - Eva Jansová
                               TV    - Mgr. Jana Hájková, Eva Jörková
                               ČJS - Mgr. Romana Jirková
  
              
 

                         
 ZVONĚNÍ

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

 

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

podzimní             úterý 29. 10. 2019, středa 30. 10. 2019

vánoční                sobota 21. 12. 2019 - neděle 5. 1. 2020         

pololetní               pátek 31. 1. 2020

jarní                      pondělí 10. 2. -  pátek 16. 2. 2020 

velikonoční          čtvrtek 9. 4. 2020 

hlavní                   středa 1. 7. - pondělí 31. 8. 2020