ČJ - nový sešit s myškami

16.01.2015 23:49

 Malé vysvětlení pojmů užívaných v našem novém sešitě:

  • Opis = vzor napsaný na tabuli psacím písmem do sešitu děti opisují také psacím písmem (nejjednodušší forma psaní)
  • Přepis = vzor napsaný tiskacím písmem do sešitu děti přepisují psacím písmem (obtížnější forma)
  • Diktát =  žáci musí slovo rozložit na hlásky, vybavit si tvar písmene a spojit písmena do slabik a slov (nejobtížnější forma psaní).
  • Běhací diktát = zábavnější opis/přepis = na koberci jsou na zemi kartičky s textem, děti si chodí postupně kartičky číst, pak běží slovo zapsat do sešitu 


 

—————

Zpět