Čtení a psaní v 1. ročníku

04.10.2014 00:27

Čtení

 

V naší škole se žáci  učí číst pomocí analyticko-syntetické metody, což je velmi zjednodušeně postup od slabiky ke slovu, slabikování. Začínáme skládáním a čtením otevřené slabiky, která je pro počáteční čtení nejjednodušší – např. la me si to apod. Když je čtení této slabiky zvládnuto, přecházíme ke skládání jednoduchých slov – má ma, me le, to pí atd.

 

Předpokladem úspěšného čtení je dobré zapamatování a následné vybavení si tvaru písmen. To vše lze nacvičit, protože čtení je vlastně dovednost.

Náměty, jak upevňovat znalost písmen: podtrhávání písmen v novinách, časopisech, modelování tvaru písmen z provázku, drátu, plastelíny…sestavování vláčku, lovení písmenek – rybiček apod.

 

Čtení slabikyvždy jako celek, dbát na to, aby si dítě nepředříkávalo a nešeptalo hlásky dopředu (prohlédni si obě písmenka, připrav pusu na vyslovení prvního a nahlas vyslov druhé). Jednodušší je čtení slabiky, v níž se obměňuje pouze jedno písmeno (le, la, lu, lo nebo ma, sa, pa, la). Po dokonalém a rychlém zvládnutí čtení různých slabik následuje jejich spojování vázaným slabikováním do slov (čti jako když pomalu mluvíš). Dbát na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět. Dítě si prstem ukazuje, co čte. Kontrolujeme, zda rozumí přečtenému. Pro lepší orientaci v textu je zpočátku vhodné slabiky označovat barevně, obloučky nebo malou mezerou (má me, maso).

Náměty: rybičky, vláčky, žížaly, žebříky, schody – vše lze ze skládací abecedy, později obměny slabik (na kouzelníka), skládání slabik (slov) podle diktátu, přesmyky (srovnat rozházená písmena do slova) atd.

 

Procvičovat čtení různými způsoby by mělo dítě denně, aby si tak upevnilo návyky získané ve škole. Celková doba přípravy by neměla 

přesáhnout 30 – 45 minut denně. Při čtení a psaní úkolů je nutné zajistit dítěti klid a zabránit rušení jeho práce různými jinými vlivy (sourozenci, hračky, televize). Vaše přítomnost alespoň zpočátku je nezbytností.

 

Psaní

 

Uvolňovací cviky (děti je znají) použít vždy při napětí v ruce – velmi snadno unavitelné. Dbát na správné sezení, vhodnou výšku pracovního stolu, natočení sešitu, ořezanou tužku a její správné držení. Vhodné jsou trojboké tužky. Tužku držíme mezi palcem a ukazovákem, opírá se o prostředník, celá ruka spočívá s loktem na desce stolu, výšku držení tužky možno dítěti naznačit proužečkem papíru. Mimo sešit stačí vyzkoušet 3 - 4 tvary, je nevhodné psát celý úkol nanečisto, konečný výsledek vzhledem k rychlé unavitelnosti ruky neodpovídá vynaloženému úsilí. V písankách je dobré udělat dětem tužkou pomocné linky (pomáhají hlídat výšku písmene, písař se může lépe soustředit na tvary  písmen a jejich rozestupy).

Náměty na zlepšování uvolněnosti ruky (motoriky): modelování, vytrhávání tvarů z papíru, nalepování, práce se stavebnicí, navlékání korálků, kreslení na tabuli, malování velkých uvolňovacích cviků vkleče na zemi na balicí nebo novinový papír apod.

 

Znovu prosím: dbejte na ořezané tužky (č.2 či HB) a pastelky. Denně je potřebujeme jak při psaní, tak při matematice.

 

V případě jakýchkoliv problémů se na mě obraťte a pokusíme se společně nalézt řešení.

 

Pro procvičování počátečního čtení existuje i množství CD-ROMů, které dětem zpříjemní první čtenářské pokusy, např. Méďa čte, Chytré dítě – Slabikář, ABC do školy, Veselý slabikář.

Doporučuji: https://www.jablko.cz/slabikar/

 

Na našich třídních webových stránkách najdete také různé odkazy na procvičování. 

—————

Zpět