Rady rodičům prvňáčků

31.07.2014 20:36

V zájmu bezproblémového začátku školní docházky Vašeho prvňáčka doporučujeme:

 • denně kontrolujte aktovku a věci, které nosí Vaše dítě do školy
 • dbejte na to, aby v penále byly vždy dobře ořezané tužky a pastelky
 • denně kontrolujte notýsek (razítka za dobré chování, písmenka)
 • úkoly si každý den Vaše dítě označí zakroužkováním příslušné stránky v Živé abecedě a Písance, Vás prosím o podpis pod úkolem
 • každý pátek Vaše dítě přinese domů sešity, v nichž pracovalo; budete mít přehled o tom, jaké učivo právě probíráme a jak se mu je daří zvládat – opět prosím podpis
 • písmenka skládací abecedy nestříhejte prosím dopředu (děti mívají ve větším množství písmen, která neznají, zmatek), dbejte pokynů v notýsku, kde budou vždy aktuální písmenka označena, pořádek v zásobníčku by si dítě mělo udržovat samo, nutná je Vaše kontrola, vhodné je písmenka z rubové strany dítěti známým způsobem označit
 • pokud je dítě nemocné, je Vaší povinností ho nejdéle do dvou dnů omluvit (není třeba potvrzení lékaře), v zájmu Vašeho dítěte se informujte o probírané látce a úkolech
 • pokud se dítě bude stravovat ve ŠJ, výběr jídel probíhá navolením prostřednictvím čipu na celý měsíc dopředu – za dítě to zpočátku provede vedoucí ŠJ na základě Vámi označeného jídelníčku - jídelníček + info školní jídelna
 • je dobré dbát na pravidelný denní režim (po návratu ze školy odpočinek, následuje pravidelná příprava do školy, dostatek spánku)
 • v rámci dodržování pitného režimu dávejte dětem do PET lahví (ne do skla) dostatečné množství vhodného nápoje; nápoje lze zakoupit i ve školním bufetu
 • školní bufet je pro žáky 1. stupně otevřen denně od 7.30 do 7.50 hod. a od 8.40 do 8.50 hod. – kromě nápojů lze zakoupit i svačinu
 • veďte své dítě k samostatnosti, nedělejte vše za ně, ale důsledně je kontrolujte Vynaložený čas by se Vám měl vrátit později v podobě samostatného dítěte, které si samo dokáže udržovat školní potřeby v pořádku a na které je spolehnutí.
 • v případě jakýkoliv problémů se obraťte na třídní učitelku – čím dříve se začne problém řešit, tím lépe pro dítě. 

—————

Zpět