Učivo v 32. školním týdnu (4.4.-8.4.)

03.04.2016 19:24

ČESKÝ JAZYK

  • písmeno ě, slabiky dě, tě, ně
  • UČ 113 - 116
  • SU 84 - 87
  • PS 25
  • PÍS 18 - 19

MATEMATIKA

  • počítání do 100, jednotky délky, měření délky úsečky
  • PS 32 - 34, 73 - 75

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • Náš svět - opakování
  • PS 55 - 57

—————

Zpět