Učivo v 38. školním týdnu (16.5. - 20.5.)

15.05.2016 23:31

ČESKÝ JAZYK

  • párové souhlásky z/s, ž/š, h/ch
  • UČ 137-139
  • SU 99
  • PS 31, 32
  • PÍS 27, 28

MATEMATIKA

  • násobení a dělení třema, geometrie - měření délky
  • PS 53-55, 77-78

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

  • JARO - opakování
  • PS 63-65

—————

Zpět